Unattended Windows :: Odborník :: RunOnceEx z CD
RunOnceEx z CD

V této kapitole je popsán způsob, jak spouštět aplikace přímo z CD a to bez nutnosti použít programy třetích stran.

Navazuje se tu na článek RunOnceEx proto doporučuji si ho přečíst než budete pokračovat.

Úprava RunOnceEx.cmd
Největší problém je v tom, že předem neznáte písmeno mechaniky a nemůžete tak do registru dostat absolutní cestu k aplikaci. To se dá vyřešit v dávkovém souboru pomocí podmínky IF EXIST. Otevřete soubor runonceex.cmd a za @echo off vložte:
FOR %%i IN (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST %%i:\CD.txt SET CDROM=%%i:
Tento skript prohledá všechny jednotky s písmeny D až Z, jestli neobsahují soubor CD.txt. Pokud bude nalezen například na jednotce E: tak bude "E:" uloženo do proměnné %CDROM%. Z toho plyne že na CD musíte vytvořit soubor CD.txt. Nebo můžete ke kontrole použít soubor který je součástí instalace, například I386\WINNT.SIF.

Pokud nehcete používat kontrolu souboru, můžete použít alternativní způsob:

SetLocal enableextensions SET CDROM=%~d0
Tento kód způsobí, že se do proměnné %CDROM% uloží písmeno jednotky ze které byl skript spuštěn.

Před koncem připište

EndLocal
a nezapomeňte že po uzavření extensions bude obsah proměnné CDROM vymazán.

Nyní už stačí přepsat cesty k souborům s použitím proměnné CDROM.


^ Nahoru | Verze pro tisk