Unattended Windows :: Odborník :: Vzhled :: Setup
Setup

Na vzhledu instalace se toho dá změnit poměrně hodně. Od pozadí po styl a barvu písma. Všechno je uloženo v knihovně WINNTBBU.DLL. Spusťte tedy svůj oblíbený resource editor a otevřete jej.

Bitmapy
Pozadí
Následující tabulka zahrnuje i Windows 2003, pokud nemáte Windows 2003, bitmapy pro něj nenaleznete.
Res #Popis
103Pozadí s 24 bitovou barevnou hloubkou pro Windows XP
153Pozadí s 4 bitovou barevnou hloubkou pro Windows XP
123Pozadí s 24 bitovou barevnou hloubkou pro Windows 2003
163Pozadí s 4 bitovou barevnou hloubkou pro Windows 2003
Logo
Logo

Res #Popis
100-10224 bitové logo pro Windows XP
150-15224 bitové logo pro Windows XP s průhlednou barvou
120-12224 bitové logo pro Windows 2003
160-16224 bitové logo pro Windows 2003 s průhlednou barvou

Pokud nechcete mít v instalátoru logo, nebo máte vlastní logo přímo na pozadí, můžete bitmapy odstranit.

Radiobuttony
Radiobutton1 Radiobutton2 Radiobutton3

Res #Popis
104,105,10924 bitové radiobuttony pro Windows XP
154-1564 bitové radiobuttony pro Windows XP
124-12624 bitové radiobuttony pro Windows 2003
164-1664 bitové radiobuttony pro Windows 2003

Pokud prvky kterými nahrazujete radiobuttony nemají čtvercový tvar a pozadí instalace nemá v místě kde tyto prvky budou umístěny konstantní barvu, pravděpodobně budete potřebovat transparentní barvu. Zjistil jsem že pokud uložíte bitmapu s indexovanými barvami a jedna z barev má hodnotu #4e6fd6, pak ji instalátor použije jako transparentní.

Animovaný Progress Bar
Animaci tvoří sekvence 4 bitmap.

Res #Popis
185-18824 bitové sekvence pro Windows XP
189-1924 bitové sekvence pro Windows XP
500-50324 bitové sekvence pro Windows 2003
510-5134 bitové sekvence pro Windows 2003

Text
Vlastnosti textu i jeho obsah jsou stejně jako bitmapy součástí WINNTBBU.DLL. Text je rozdělen do několika částí a každé z nich se dají nezávisle měnit vlastnosti. Na následujícím obrázku jsou tyto části rozlišeny barevným zvýrazněním.
Části textu
Tyto barvy budu používat aby bylo jasné o kterou část textu se jedná.

Ve svém resource editoru se přesuňte do složky Strings. V textových resources má každá řádka svoje číslo (ID chcete-li), proto budu uvádět číslo resource i číslo řádky, oddělené zpětným lomítkem.

Obsah
Hlavní text v pravé části obrazovky (červená a žlutá barva) se liší podle instalovaného systému. V následující tabulce jsou čísla resources pro jednotlivé texty podle pořadí ve kterém se během instalace zobrazují.

Pořadí #Řádek #
Windows XP Home Windows XP Prof Windows 2003
1 300, 301 27, 28 200
2 302, 303 29, 30 202, 203
3 304, 305 31, 32 204, 205
4 306, 307 33, 34 206, 207
5 308, 309 35, 36 208, 209
6 342, 343 37, 38 210, 211
7 310, 311 39, 40 212, 213
8 312, 313 41, 42 214, 215
9 314, 315 43, 44 216, 217
10 316, 317 61, 62 218, 219
11 318, 319 45, 46
12 320, 321 47, 48
13 322, 323 49, 50
14 324, 325 51, 52
15 326, 327 53, 54
16 328, 329 55, 56
17 330, 331 57, 58
18 332, 333 59, 60
19 334, 335
20 336, 337
21 338, 339
22 340, 341

Text u radiobuttonů:

Res \ řádekPopis
2 \ 23"Získávání |informací"
2 \ 24"Dynamická |aktualizace"
2 \ 25"Příprava |instalace"
4 \ 63"Instalace |systému"
5 \ 64"Dokončení |instalace"

Text u Progress Baru ("Instalace bude dokončena....") zvýrazněný šedou barvou se nenachází ve WINNTBBU.DLL ale buď v SYSETUP.DLL pokud jste bootovali z instalačního CD nebo ve WINNT32U.DLL pokud jste instalaci spustili z Windows.

Font
Při změně fontu použijte Přesný název fontu nikoliv název souboru.

Res \ řádekPopis
1 \ 4Font pro text zvýrazněný zelenou barvou.
1 \ 5Font pro text zvýrazněný červenou barvou.
2 \ 19Font pro text zvýrazněný žlutou barvou

Velikost fontu:

Res \ řádekPopis
1 \ 2,3Velikost fontu pro text zvýrazněný zelenou barvou.
1 \ 10,14Velikost fontu pro text zvýrazněný červenou barvou.
1 \ 12
2 \ 16
Velikost fontu pro text zvýrazněný žlutou barvou.

Barva
Měnit barvy manuálně je o trochu komplikovanější proto bude nejlepší si stáhnout BBU Color Changer se kterým se dají měnit barvy komfortně.

Po rozbalení archivu spusťte BBU Color Changer. Klikněte na Browse a vyberte WINNTBBU.DLL.

Nyní máte možnost změnit 4 barvy.

  • Text Color - barva veškerého textu
  • Hilight Text Color - barva textu zvýrazňující aktuální stav instalace (zeleně zvýrazněná část)
  • Text Shadow - barva stínu v červěně zvýrazněném textu.
  • Progress Bar - barva progress baru

Po dokončení klikněte na Apply.

Kontrola výsledku
Výsledek své práce můžete zkontrolovat samotnou instalací třeba ve virtuálním stroji nebo použít aplikaci XPreview, která z resources poskládá výsledný vzhled.

K běhu budete potřebovat .NET Framework 2.0. Po stažení aplikaci nainstalujte, spusťte, klikněte na File - Open a vyberte WINNTBBU.DLL.
XPreview
Nutno dodat že XPReview nerespektuje transparentní barvu.


^ Nahoru | Verze pro tisk