Unattended Windows :: Pokročilý :: Aplikace :: Úvod
Úvod

V této části se naučíte instalovat aplikace bez zásahu uživatele. Toho lze dosáhnout pomocí parametrů, které instalátory informují aby provedly tichou instalaci. Každý instalátor má jiné možnosti a jiné parametry, proto jsou v tomto průvodci popsány nejpoužívanější instalátory.

Tyto parametry můžete použít například při spouštění instalací pomocí [GuiRunOnce].

Neznámý instalátor
Může se stát že narazíte na aplikaci s exotickým instalátorem který zde není popsaný. Potom zkuste spustit instalaci s některým z těchto parametrů:

/silent
/s nebo /S
/help
/?


Když všechno selže...
Můžete použít software monitorující instalační proces a pomocí získaných informací vytvořit vlastní samorozbalovací archiv, který obstará změnu registrů a další nutné procedury. Tady je výčet některých monitorovacích programů:

WinInstall LE 2003 (freeware)
InstallRite (freeware)
AutoIT (freeware)
Symantec AI Snapshot (součást Symantec Ghost Corporate)


^ Nahoru | Verze pro tisk