Unattended Windows :: Pokročilý :: Metody instalace :: Dávkové soubory
Dávkové soubory

Dávkové soubory (*.cmd nebo *.bat, doporučuje se použít přípona .cmd) mohu být vykonány v několika fázích instalace. Použití dávkových souborů pomůže automatizovat některé úlohy a docílit tak instalace ovladačů a aplikací bez zásahu uživatele.

Dávkové soubory se dají volat ze souborů cmdlines.txt, svcpack.inf a winnt.sif (oddíl [GuiRunOnce]) nebo RunOnceEx položkou v registru. Všem těmto metodám se budeme věnovat.

Typický obsah dávkového souboru
Dávkové soubory podporují všechny příkazy, které fungují v příkazovém řádku. Příkazový řádek ve Windows XP spustíte tak že v nabídce start vyberete položku Spustit, do pole napíšete cmd a stiskněte Enter.

Tady je příklad dávkového osouboru. Otevřete notepad a vložte následujcí text:

@echo off title Test dávkového souboru echo Hello World echo. echo Spouští se malování start mspaint echo. echo Spouští se wordpad start Wordpad echo. pause exit

Uložte soubor pod libovolným názvem, ale s příponou .cmd a spusťte ho. Okno bude mít záhlaví "Test dávkového souboru", otevře se malování a wordpad. Nakonec budete vyzváni ke stisku klávesy a okno se po stisku zavře.

@echo off Skryje "C:\>" a jakýkoliv příkaz.
echo. Vloží prázdný řádek.
echo zpráva Napíše "zpráva".
title Změní záhlaví okna.
start Spustí aplikaci (třeba instalátor :-)).
pause Napíše "Pokračujte stisknutím libovolné klávesy..." a počká na stisk klávesy.
exit Zavření okna.
sleep # Přeruší vykovávání na # sekund. Sleep je program a musíteho nejprve ztáhnout. http://unattended.msfn.org/files/global/sleep.zip
cmdow @ /hid Skryje okno dávkového souboru. To se hodí pokud nechcete aby někdo perušil jeho vykonávání. Cmdow je program a musíte ho nejprve ztáhnout. http://www.commandline.co.uk/cmdow/index.html

Až začnete přidávat vaše oblíbené programu k bezobslužné instalaci, tak většina příkazů bude vypadat podobně jako tento:

Start "Title" /wait %systemdrive%\install\some_application\setup.exe /switch /anotherswitch
Příkaz Start spustí soubor setup.exe umístěný na systémovém disku ve složce install\some_application. Parametr /wait zajistí že se vykonávání dávkového skriptu zastaví do doby, než bude program setup.exe ukončen. Je důležité použít parametr /wait aby se nespustily všechny soubory najednou. Parametr "Title" zařídí aby mělo okno spouštěné aplikace v záhlaví "Title" (jen pokud bude spouštěna konzolová aplikace). Vždy použijte parametr "Title". Pokud se vynechá může se stát že nebude Start nebude pracovat korektně.

cmdlines.txt, svcpack.inf a [GuiRunOnce]
Dávkové skripty mohou být spouštěny z cmdlines.txt nebo svcpack.inf ve fázi kdy instalátor píše, že do konce chybí 13 resp. 12 minut (fáze T-13 / T-12). cmdlines.txt je vhodný použít pro přidávání uživatelů pomocí příkazu NET USER, nebo importováním části registru.

Ukázka dávkového souboru volaného z [GuiRunOnce]:

Jak vidíte na obrázku, je použito kobinací příkazu "ECHO." a "ECHO zpráva". Není potřeba to použít, ale budete vědět jak to funguje. [GuiRunOnce] se zpracovává po prvním přihlášení.


Kam umístit dávkové soubory?
Pro volání z [GuiRunOnce] je můžete mít kdekoliv v distribučních složkách $OEM$. Například pokud umístíte soubor batch_file.cmd do $OEM$\$1\install\ tak ke spuštění musíte mít v souboru winnt.sif a oddíle [GuiRunOnce] řádek:
[GuiRunOnce] %systemdrive%\install\batch_file.cmd
Soubor cmdlines.txt se umisťuje do složky $OEM$ kde ho instalátor automaticky hledá a nemusí se tedy jeho umístění nikam zapisovat. Všechny dávkové soubory volané z cmdlines.txt by měly být ve stejné složce.

Soubor svcpack.inf ukládejte do složky I386 a ujistěte se že jste odstranily svcpack.in_. Dávkové soubory volané z svcpack.inf dávejte do složky I386\SVCPACK.


Další krok
Přidání ovladačů a aplikací. V této kapitole jste se měli naučit něco o dávkových souborech a jak je pomocí cmdlines.txt nebo svcpack.inf spouštět během instalace.


^ Nahoru | Verze pro tisk