Unattended Windows :: Reference :: Složka $OEM$
Složka $OEM$

Složka $OEM$ se nachází na instalačním CD a je zvláštní tím, že na konci textového módu instalátor podle určitých pravidel zkopíruje její obsah na systémový disk. Můžete tak například jednoduše z dávkového souboru spoutět alikace pomocí systémové proměnné %systemdrive%.

Další cesta je spuštět aplikace přímo z CD ale na každém počítači může mít mechanika jiné přiřazené písmeno. Proto by se musel napsat skript který vytvoří systémovou proměnnou odkazující na mechaniku. Pro uživatele který neovládá skripty je tak jednodušší použít distribuční složky.

Distribuční složky
Jak můžete vidět na obrázku, složka $OEM$ je na stejné úrovni jako i386. Uvnitř $OEM$ jsou složky jejichž jména začínají na $. Názvy těchto složek určují kam konkrétně se zkopíruje jejich obsah.

Tak například soubory v $OEM$\$$ se zkopírují do složky s Windows. Pokud tedy chcete mít po instalaci ve složce Windows\Resources nějaké soubory, stačí je umístit do $OEM$\$$\Resources.

Další distribuční složky:

$1 Kořenový adresář systémového disku
$$ Složka s Windows
$Docs Documents and Settings
$Progs Program Files


^ Nahoru | Verze pro tisk